Jai Siya Rama Siya Ram • Sita Rama Rama Ram

Namah Shivaya Namah Shiva

He Maha Lakshmi He Saraswati He Mata Kali Jagatambe Jai Jai Ma
He Ma Durga He Ma Durga He Ma Durga Jagatambe Jai Jai Ma • Jai Jai Ma